phone 34 3655561

location_on Almatur Częstochowa
Feliksa Nowowiejskiego 2, 42-200 Częstochowa

COVID-19

AKTUALNE WARUNKI PODRÓŻOWANIA

Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną.  W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z koniecznością posiadania aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Ze względu na dynamiczną sytuację i częstotliwość zmian dotyczących zasad przekraczania granic poszczególnych państw prosimy o kontakt z naszymi konsultantami w celu potwierdzenia aktualnych informacji.

AKTUALNE WYTYCZNE, OBOSTRZENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY DLA WYBRANYCH KIERUNKÓW.
PRZED WJAZDEM DO DANEGO KRAJU NALEŻY SPEŁNIĆ PONIŻSZE ZASADY.


PRZEDSTAWIENIE NEGATYWNEGO WYNIKU TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2:

 • Austria (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Bułgaria (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Chorwacja (48 godzin przed przekroczeniem granicy test PCR lub antygenowy)
 • Czarnogóra (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR)
 • Grecja (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR)
 • Hiszpania (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub TMA lub LAMP)
 • Malta (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR)
 • Niemcy (72 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub TMA lub LAMP PCR lub 48 h przed przekroczeniem granicy test antygenowy)
 • Włochy (48 h przed przekroczeniem granicy test PCR lub antygenowy)

Przedstawienie certyfikatu przyjęcia szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

 • Austria
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czarnogóra
 • Grecja
 • Niemcy

Przedstawienie certyfikatu o przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2:

 • Austria (do 6 miesięcy)
 • Bułgaria (do 6 miesięcy)
 • Chorwacja (do 6 miesięcy)
 • Czarnogóra (przedstawić pozytywny wynik testu PCR wydany minimum 14 dni a maksimum 90 dni przed przekroczeniem granicy lub pozytywny wynik testu serologicznego – przeciwciała IgG (sprzed max 30 dni)
 • Grecja (wynik testu serologicznego na przeciwciała wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem)
 • Niemcy (do 6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu PCR)

Po powrocie do Polski z obowiązkowej kwarantanny zwalnia:

 • negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR lub antygenowy do 48 godzin po przekroczeniu granicy)
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • ozdrowieńcy - osoby, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Gdzie można zrobić test?

Gyncentrum: Cena testu PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 249 zł/os.
Cena testu antygenowego wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 149 zł/os.

Kod promocyjny można otrzymać po kontakcie z punktem sprzedaży Almatur.
Rejestracja na badanie: https://covid19.gyncentrum.pl/badanie-prywatne-formularz
Punkty pobrań: https://covid19.gyncentrum.pl/punkty-wymazowe

Badania.pl
Cena testu PCR wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 290 zł/os.
Cena testu antygenowego wraz z zaświadczeniem w języku angielskim - 100 zł/os.
Cena testu antygenowego (powrót do kraju, zwalniający z kwarantanny) - 70 zł/os.

Kod promocyjny można otrzymać po kontakcie z punktem sprzedaży Almatur.
Rejestracja na badanie: www.almatur.badania.pl
Punkty pobrań: www.badania.pl/punktypobran

ALAB Laboratoria:
Komercyjne badanie PCR w kierunku koronawirusa w punktach ALAB laboratoria.
www.alablaboratoria.pl/20042-coronavirus

Podane ceny na wykonanie testów dotyczą wszystkich Klientów Almatur, bez względu na kierunek wakacji. Przed dokonaniem zakupu prosimy o weryfikację i wybór punktu badania i kontakt ze swoim działem sprzedaży.

Pełna lista laboratoriów wykonujących testy na Covid-19 udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid